درست که اینجا کج دار مریز مینویسم ولی کامنتهایم را دوست دارم ، هالوسکن این طور که شنیده ام بابت این کامنت دونی ذغالی اش سالی 10 دلار طلب میکند ... ولی هر چی گشتم جایی اخطاری هشداری ایمیلی چیزی پیدا نکردم ... یاری کننده ای هست آیا؟
...................................................................................................
ابتدای صفحه