خاله ام قسمت بعدی سریال جومونگ با عنوان امپراطوری بادها را خریده ، خودش دیده بعد داده دست خاله کوچیکه ، بعد زن دایی بزرگه دیده حالا دست به دست گشته رسیده به مامان و آقای پدرِ من ، هر وقت کلید میاندازم به در و میروم داخل خونه صدای تلویزیون را میشنوم که
اودی آها گی سادو کامو... آی هی سی جا تی رومی کاماها ساگا ...سان تی اوسان اوزوکودا آ
...................................................................................................
ابتدای صفحه