دنبال خونه میگردم ، با بودجه ای در حدود 20 میلیون رهن و تا 300 تومن کرایه هنوز موردی پیدا نکرده ام که مناسب باشد ، خیابان دبستان، حول و حوش میدان کتابی و جلفا بیشتر مد نظرم است. مورد های رهن و اجاره رقمی بالای 500 تومن برای اجاره میخواهند و بین 15 تا 20 تومن هم رهن ، دیروز هم یکی در دیباجی جنوبی دیدم که از برِ خیابان اصلی دیباجی نزدیک 30 دقیقه پیاده روی در کوچه پسکوچه داشت تا به خانه برسم که درست برِ اتوبان صدر بود ، به آقای بنگاهی گفتم اگر میگفتین برِ صدر بهتر نبود از دیباجی؟

سر و کله زدن با این مشاور املاک جماعت هم حوصله ای میخواهد که من ندارم ...
...................................................................................................
ابتدای صفحه