مامان رفته ا راک ، کلی سفارش شنیده ام که آقای پدر را شب تنها نگذارم ، قصدش را هم نداشتم ، بعد از کار میروم خانه خودم و جل و پلاسم را جمع میکنم و میروم آن یکی خانه ، آقای پدر و آقای برادر نشسته اند پای تلویزیون ، کیف ام را همان دم در می اندازم گوشه دیوار، امروز مامانی در کار نیست که بگوید این همه پوست میوه و تخمه چرا روی میز ریخته یا بگوید این همه ظرف کثیف توی سینک چی کار میکنه ؟ امروز خانه در دستِ مردان است .
مرغ ها را می گذارم تا یخشان آب شود ، قارچ ها را می ریزم توی ظرف و شیر آب را باز می کنم ، آب با شدت شتک میزند به همه جا ، مامانی در کار نیست که بگوید یک جور ظرف بشور که همه جا رو آب نگیره ، خورشت کاری می پزم برای شام آقای برادر ، ته تالی* برای ناهار فردای آقای پدر ، بعد هوس حلیم می کنند و یکی میرود یک ظرف گنده حلیم می خرد و همه غذاهایی که پخته ام می ماند روی دستم ، ساعت نزدیک های 9 فارغ از آشپزخانه مینشینم روی مبل ، از لحظه ای که رسیده ام آقای پدر به تناوب از وی او ای به بی بی سی فارسی پریده و سرم پر است از ا.ن ، مو سوی ، اصلا ح طلبان و جنبش سبز و ... میگم میشه حالا دیگه من یک فیلم واسه خودم ببینم ، آقای پدر کنترل را میدهد دستم و می گوید بفرما ، بعد نگاهی به فیلم توی دستم می اندازد و میگوید اون سریال در پیتیِ که نیست ؟ اشاره اش به دسپرت هاوس وایوز است که من و مامان پایه اش هستیم ، با هیجان میگم نه آیس ایج سه ، میگه کارتون می خوای ببینی ؟ لحن اش در مایه های پدری است که از دختر 32 ساله اش مایوس شده ، بعد پشت روزنامه گم می شود ، دی وی دی را می گذارم توی دستگاه و هنوز سه دقیقه از شروع فیلم نگذشته که آقای برادر با سه گام بلند فاصله اتاق خواب تا تلویزیون را می پیماید و با هیجان دار ترین لحن ممکن میگوید بزن کانال سه بزن کا نال سه ، با تصور اینکه همین الان کا نال سه در حال پخش خبری است مثلا مبنی بر ا بطال ا نتخابات یا برکناری ا.ن کا نال سه را میگیرم و آه از نهادم بر می آید ، مسابقه فوتبال آر سنال و منچستر یو نایتد ، تلویزیون را واگذار میکنم و از آنجایی که هیچ کاری برای انجام دادن ندارم روی تخت ولو میشوم و نود دقیقه بعد را صدای فریاد ها و گاهی تقریبا نعره های آقای برادر و افسوس های آقای پدر برای از دست دادن فرصت های گل میان خواب و بیداری سر میکنم ...
مامان تو رو خدا زودتر برگرد ...

* ته تالی هم مدل ا راکی ِ کباب تابه ای است ....
...................................................................................................
ابتدای صفحه