32 سالگی
بار قبل که خانه بودم پدرم کارت تولدم را که روزی که به دنیا آمدم در بیمارستان صادر شده بود بهم داد و گفت 32 سال من نگهش داشتم از الان به بعد دست خودت ...
دیشب هر چه گشتم پیداش نکردم ...


آن بطری آبی رنگی که در تصویر مشاهده می شود سه دقیقه بعد از اتمام برنامه ی عکس انداختن و شمع فوت کردن و کیک بریدن سقوط کرد و حسرت اش ماند به دل همه ...
...................................................................................................
ابتدای صفحه