دیروز که بحث مرخصی امروز را با آقای مدیر مطرح کردم گفت نه، نه فردا همه باید سر کار باشیم ، ساعت 9 یک جلسه مهم گذاشتم با مدیر شرکت فلان بعدش هم کلی کار هست ...
حالا از صبح نشسته ام اینجا پشت میز ، ساعت 10 است و آقای مدیر هنوز نیامده ، دو تا از آقایون همکارها هم به بهانه ای زدند از شرکت بیرون ، نیم ساعت است تلاش میکنم شماره جودی را بگیرم که همه اش می گوید برقراری ارتباط امکان پذیر نمی باشد ...
یک خبری از بهارستان برسان
پ ن: این پست در جهت تلاش برای نوشتن دوباره است نمیدانم چقدر موفقیت آمیز باشد ...
...................................................................................................
ابتدای صفحه