یک نمایش شلخته
کرگدن( اوژن یونسکو)
کارگردان فرهاد آئیش
تئاتر شهر
همین روزها

مهدی هاشمی... بازیگر خوبی است ... شکی نیست ، آخرین بازی اش را – سریال دکتر قریب - خیلی پیگیری نکردم ولی بیشتر کسانی که دیدند راضی بودند که البته کارگردانی کیانوش عیاری فاکتور مهم تری بوده انگار... اما بازی اش در کرگدن ضعیف بود ... نقش مرد الکلی عاشق را که تبدیل به قهرمان می شود خوب در نیاورد.
آتنه فقیه نصیر... تا آنجا که این ور و آن ور خواندم اولین تجربه تئاتری اش بوده و خوب انتظار بیشتری هم نمیرود از اولین تجربه ، ولی آیا فرد دیگری در لیست بازیگران مورد نظر فرهاد آئیش وجود نداشته به جای فقیه نصیر سینمایی ؟
شهاب حسینی .. هیجان زده بود انگار ، به وجد آمده از حضور روی سن و آنقدر در گفتن دیالوگ ها به خودش فشار می آورد که گاهی نفس اش کم می آمد... از دست زدن های بعد از اجرا مشخص بود که نقش جلب توجه تماشاگران در انتخاب شهاب حسینی برای این نقش پررنگ بوده ....
فرهاد آئیش ... بازی کاملا تکراری ، انگار در این قالب جا گرفته و دیگر بیرون نمی آید.
مائده طهماسبی ... حداقل آئیش مثل بیضایی اصرار ندارد نقش اول را به زن اش بدهد ، به نظرم بازی بدی نداشت ولی دلیل انتخاب اش برای اجرای نقش مرد را نفهمیدم ...
به نظر من نمایش از نظر انتخاب لباس و گریم و ظاهر بازیگرها شلخته است ....

متن اصلی نمایش را نخوانده ام ، جایی خواندم که فرهاد آئیش نمایش را از روی متن اصلی ترجمه کرده و سعی اش بر حذف دیالوگ های اضافی و به قول خودش جمع و جور کردن متن بوده است.
با این حال این جمع و جور کردن و تغییرات اساسی مانع نمیشود که از دقیقه 50 به بعد حواس آدم به ساعت نباشد و هی در صندلی جا به جا نشود و منتظر پایان نمایش نباشد ...
لینک های مرتبط :
...................................................................................................
ابتدای صفحه