پنج شنبه شب کیا نا زنگ زد که رکسی فردا میریم سینما؟ گفتم که اگر زود بیدار بشی میریم ...
با این امید که شب تعطیلی را تا دیر وقت بیدار میماند پای تلویزیون و عمرا فردا صبح به موقع بیدار نمیشود خوابیدم ... 8 صبح با زنگ تلفن از جا پریدم ، گفت من نیم ساعت پیش صبحانه خوردم و الان آماده ام و با بابام میایم دنبالت ...
گفتم لعنت بر سینما آزادی که این سانس 9 صبح را گذاشته برای کودکان و لعنت بر دهان من که بیموقع باز میشود ...

کلاه قرمزی گفت :
رفتیم مدرسه اولش گفتن یک س هست که سه تا دندونه داره ، گفتم اکشال نداره ... بعد گفتن یک س هست که دندونه نداره سه تا نقطه داره ، گفتم اکشال نداره بعد گفتن یک س هست که قلمبه است ، نه دندونه داره نه نقطه، بعد من گفتم پس اون س که قرصشو میخوریم چیه ؟ یکی گفت بچه سه نکن ... اون وقت من فهمیدم س های زیادی هست ...

دیشب با دوستی رفته بودیم پیاده روی ولنجک و آن بالا یک گروه 30-40 نفری وسطی بازی می کردند ..
بعد خوب دل من هم خواست ...
...................................................................................................
ابتدای صفحه