تعریف
میگه :
یک خانمی اومد کلاس ورزش ... چاق بود ... خیلی چاق ها ... انقدر که شما پیشش باربی بودی ...
...................................................................................................
ابتدای صفحه