Today's fortune: A good time to finish up old tasks
دنیا خیلی کوچک شده ... آنقدر که یک هو دیدی وقتی در یک جمع کاملا بی ربط اسم پسر دایی ات و زنش را می بری- که از بس همیشه سروکله شان توی هم فرو رفته است معروف شده اند – و یکی از همان آدم های بی ربط جمع می گوید اِه فلانی رو میگی ؟ پسر داییته ؟ من میشناسمش بابا ... خدایی بد زمونه ای شده دیگه آدم با خیال راحت غیبت هم نمیتونه بکنه
...................................................................................................
ابتدای صفحه