مدافع حقوق حیوانات

خانم حیوون ها همه شون احساس دارن ... باورتون نمیشه دیشب من و خانم ام اومدیم توی لابی ساختمون ... دیدیم یه سوسک له شده وسط لابی افتاده ... بعد یک سوسک دیگه همینطوری کنارش ایستاده بود و هر کس رد میشد فرار نمی کرد ...
شما فکر میکنین همون سوسکه یعنی احساس نداره ؟ حتما داره ... اونجا وایساده بود یعنی که هر کی جفت منو کشته بیاد منو هم بکشه ...
...................................................................................................
ابتدای صفحه