موقع فوت کردن شمع هات چی آرزو کردی؟
نمیتونم بگم ....
بگو دیگه ....
آخه رازِ
نه بگو بگو ...
آرزو کردم امسال یه 206 آلبالویی بخرم ...
اَه باید دوماد آرزو میکردی ، اون وقت دومادِ خودش برات 206آلبالویی میخرید ...

پ ن : مرسی از همه تبریک های تولدانه ...
...................................................................................................
ابتدای صفحه