حمایت از خانواده یعنی ....
دور و بر من پر از آدم هایی است که یا صورت مساله را درست نمیفهمند یا آنرا کلا پاک می کنند.

روزی که دکتر گفت قلب پدرم باید عمل شود من نگران بودم که آیا تیم جراحی و دکتر جراح به اندازه کافی با تجربه و حاذق هستند یا نه ؟ میان اون نگرانی ها عمه وسطی گفت من یادمه سال 47 پدرت با اون رفیق اش که عینهو چوب قلیون بود از اینجا راه افتادن رفتن کرمانشاه و تا برسن اونجا 15 تا شیشه آبجو رو دو نفری خوردن، همون آبجو ها کار دستش داد...
آن جمعه ای که همه جمع شده بودند خانه ما و بحث از احمدی نژاد بود و سیاست های غلط اش و اوضاع بد اقتصادی ، من حرف لایحه حمایت از خانواده را پیش کشیدم و همه ریختن سرم که تو هی میشینی پای این سایت ها و چرت و پرت هایی که مینویسن رو میخونی ..

گفتم : مرد در صورت داشتن تمکن مالی و تعهد به قاضی مبنی بر اجرای عدالت می‌تواند زن دوم و سوم و چهارم بگیرد و به اجازه‌ی زن اول خود هم نیازی ندارد.
گفتن : مرد های ما که همین یکی رو هم نمیتونن از پسش بربیان
گفتم : مردان می‌توانند چندین زن صیغه‌ای بگیرند و الزامی هم به ثبت ازدواج‌شان ندارند.
گفتن : خدارو شکر پسرها ما اهل این کثافتکاری ها نیستن
گفتم : حضانت فرزندان حتی اگر به مادر برسد، ضمانت اجرایی نخواهد داشت. به عنوان مثال، اگر پدر ی حاضر نشود فرزندی را که حضانتش به عهده‌ی مادر است، به او بدهد، فقط به جریمه‌ی نقدی محکوم می‌شود.
گفتن : زن اگر عقل داشته باشه بعد از طلاق بچشو میندازه جلو مرده خودش میره دنبال زندگیش ...
گفتم : زنانی که مهریه های‌شان بالاتر ازحد متعارف باشد، باید هنگام عقد بابت مهریه‌ی نگرفته‌شان مالیات بدهند. حد متعارف مهریه را دولت تعیین می‌کند.
گفتن : ما که تو فامیل رسم نداریم مهریه داشته باشیم ...
بعد عمه بزرگه درآمد گفت که اصلا تو از بس که با این فمینیست پمینیست ها میگردی و یک مشت دختر مجرد ضد مرد دور و برت رو گرفتن شوهر نمیکنی دیگه ... ول کن این حرف ها رو پاشو برو سر خونه زندگیت ...
و چون در فامیل ما هر کس حرف خودش را میزند و روی عقیده خودش پافشاری میکند و دموکراسی کیلویی چند ... تو دو راه داری یا یک دسته رز میخوری و میگویی بله حرف شما قبول یا مانتو روسری ات را برمیداری و میزنی بیرون ...
من معمولا راه دوم را انتخاب میکنم

...................................................................................................
ابتدای صفحه