بر عکس من که هنوز نمیدانم چرا این استقلال که همه اش باخته بود و پرسپولیس قهرمان شده بود ، بعد یهو دوباره استقلال قهرمان شد و رفت مسابقات آسیایی ، عمه ام یک طرفدار سرسخت و علاقه مند و یک مرجع کامل و جامع اطلاعات فوتبالی است ...
پنج شنبه ای بعد از بازی پرتقال و آلمان از تولد پسرعمه ام برمیگشتیم ، من و کاوه و پسرعمه کوچیکه عقب ماشین نشسته بودیم و مکالمات فوتبالی بین عمه و شوهرش را گوش می دادیم...

عمه : حیف این تیم پرتقال باخت ... دیگه تیر تو پَر شد رفت ...
شوهر عمه : نباید بگی تیر تو پَر .. این اصطلاح قدیمی شده ... الان دیگه میگن خفن شد ...
عمه : خفن شد که یعنی خیلی توپ شد ...
شوهر عمه : نه خفن شد یعنی ضایع شد ...

...................................................................................................
ابتدای صفحه