کادو بخرم یا نه؟ مساله این است
امشب برای اولین بار خانه پسرعمه ام دعوت هستیم.
مامان گفت: یک ظرفی چیزی بگیر ببر ...

دوست ندارم ، هم گران است ، هم اگر باب سلیقه خانم اش نباشد یک گوشه کناری می چپاندش و موقع گرد گیری های عید هی چشم اش می افتد بهش و میگوید جاتنگ کن آورده برایم !

پدرم گفت : اصلا خودتو قاطی این کادو کادوبازی فامیلی نکن ...
اما
حواسم هست که عمه یک اراکی خالص است ...
اصلا هدیه نخریدن یعنی یک عمر گوشه و کنایه را به جان خریدن ، من یکی که طاقت اش را ندارم ...

الان یادم افتاد که میان کتاب های پدرم چند جلد کتاب هست که دوستان اش برای هدیه ازدواج آورده بوند، حافظ شاملو ( از طرف اکبر و ملیحه ) ، تاریخ ایران باستان ( از طرف محمود ) ....

بعد عمه را تصور میکنم وقتی نشسته و تعریف میکند که خانم فلانی اومده بود برای تبریک عروسی یک ظرف کرسیتال آورده بود کار چک ، خانم فلانی هم یک ساندویچ میکر آورده بود مارک دلونگی، خانم بیساری هم با دخترش اومد یک آلبالو هسته جدا کن آوردن ، خانم فلانی هم از این قابلمه کریستال های سه تیکه اصل ایتالیایی ... راستی تو چی خریدی؟

من : سه جلد کتاب

قیافه اش دیدنی می شود ها !!!
...................................................................................................
ابتدای صفحه