میدونی خیابون فاطمی چه خبره؟
کیانا از 14 روز قبل روزشمار تولدش را شروع کرد...

رکسی میدونی 14 روز دیگه به تولدم مونده؟

رکسی میدونی 11 روز دیگه به تولدم مونده؟

رکسی میدونی 8 روز دیگه به تولدم مونده ؟

رکسی میدونی 5 روز دیگه به تولدم مونده؟

رکسی میدونی فردا چه خبره؟

باربی سوغاتی مامان را برده بود شیرینی پزی و کیک باربی با دامن چین چینی صورتی وسفید برایش پخته بودند ... بعد رضایت نمی داد کیک را ببرن ... هی میگفت آخه دامن باربی ام خراب میشه ...

بعد از تولد با بچه ها رفتیم خونه کاوه که شام معافی را ازش بگیریم ، من پالتو و روسری ام را در آوردم و گذاشتم روی تخت ، بلند شدیم که برویم رستوران ، هر چه گشتم روسری ام نبود ، سه چهار نفری خانه را زیر و رو کردیم ... نبود ... شال پیچیدم دور سرم و آمدم بیرون ...

روسری ام پیدا نشد...
هنوز روسری ام پیدا نشده ...
پ ن : جمعه عازم شیراز هستم ، گفتم بگویم شاید کسی خواست آن دور و بر یک کمی مرا تحویل بگیرد :D
...................................................................................................
ابتدای صفحه