سرما برو دوستت ندارم
تالار وحدت جمعه شب تئاتر افرا درست مثل مهمانی های فامیلی مان بود که سالی یک بار برگزار میشود ... هر طرف سر برمیگرداندم چهره ای آشنا میدیدم.
افشین هاشمی ِ شازده چلمنگ میرزا ، مرضیه برومند ِ شازده خانم بدرالملوک ، هدایت هاشمی ِ سرکار خادمی را دوست داشتم ...
مژده شمسایی ِ افرا را دوست نداشتم ....
بهرام شاه محمد لو ِ آقای ارزیاب را در نقش همان آقای حکایتی بچگی هایم بیشتر دوست داشتم ...
پایان نمایش را دوست نداشتم ...

این سرما کم کم دارد افسرده ام می کند....

خدایا میشود زودتر تابستان را بفرستی بیاید ؟ حداقل آدم توی تیر و مرداد دم بهِ دم دلش یک بلغ ِ گنده ِ گرم نمیخواهد ....

پ ن : تشکر ویژه از یاسمن هم به خاطر گرفتن بلیط جای خودش
دوستانی که پرسیده اند هنوز برای عمل آن بچه پول لازم هست یا نه ... فعلا پول عمل جور شده ، برای مخارج بعدی اگر لازم بود خبر میدهم.
...................................................................................................
ابتدای صفحه