دو روز پیش کافه کتاب سر فاطمی را اتفاقی پیدا کردم و به جودی گفتم یک جای جدید برای قرارهایمان ( که دوباره دارد تبدیل میشود به سالی یک بار) پیدا کرده ام ... امروز خواندم که
اداره اماکن نیروی انتظامی با ارسال اخطاریه ای به ۶ کافه کتاب (کافه کتاب ثالث ، شهر کتاب ونک، کتاب روشن ، بدرقه جاویدان ، ویستار ) از آنان خواسته است تا کافه کتاب و کتابفروشی هایشان را تا صبح فردا تخلیه کنند، این در حالی است که مدیران این کافه کتاب در حال رایزنی هستند تا حداقل بتوانند کتابفروشی های خود را از این حکم مصون نگهدارند.

بروبچس بچسبین به همان دیدنی ها ....
پ ن: چه طوری بعضی ها پینگ میشوند و بعضی نه؟ کسی جایگزینی برای برق وبلاگستان ندارد؟
...................................................................................................
ابتدای صفحه