به ترتیب اگر باشد امروز
باید اول بساط صبحانه روی میز را جمع کنم، بعد کوه ظرف های توی ظرفشویی را بشورم ، پرده های پذیرایی را که خیلی وقت است میخواهم بشورم بیاورم پایین ، شیشه های پنجره را دستمال بکشم ، حوله ها و ملحفه های تخت و روبالشتی ها را عوض کنم ، ، جارو بزنم ، بعد دو میلیمتر گرد و غبار مانده روی میز و تلویزیون و اینها را پاک کنم ، تراس را آب بریزم و تمیز کنم، بعد ملحفه ها و حوله ها و لباسهای شسته را پهن کنم آفتاب ببینند کمی ............. بعد عصر بنشینم سر فرصت فیلم ببینم.....
گفته بودم من همیشه مسایل را از انتها به ابتدا حل می کنم؟
فعلا میخواهم فیلم ببینم.... بعدش شاید تراس را بشورم....
...................................................................................................
ابتدای صفحه