مادربزرگ ام 7 تا بچه به دنیا آورد.
محمد ، اکرم1 ، اکرم2 ، اشرف ، احمد ،آذر، حمید
اکرم 1 به دو سالگی نرسیده مرد ، یک سال بعدش که اکرم2 به دنیا آمد شناسنامه اکرم1 را گذاشتند برایش…
برای همین عمه ام همیشه می گوید من از اول مرده به دنیا آمدم.
...................................................................................................
ابتدای صفحه