دوستم اول صبحی زنگ زده که بگوید یک نفر را پیدا کرده با 14 میلیون تومان میتواند برایمان ویزای شینگن بگیرد و بعد باید برویم بلژیک و ازآنجا قاچاقی برویم انگلیس و تقاضای پناهندگی کنیم .....
گفتم : فرض کن که همه شجاعتمان ( یا حماقتمان ) را جمع کنیم و دل بزنیم به دریا و در خوشبینانه ترین حالت ممکن طرف کلاهبردار نباشد و برایمان شینگن بگیرد ، تا بلژیک به خوبی و خوشی برویم و بعد قاچاقی تا انگلستان هم برویم بدون اینکه کلیه هایمان را وسط راه در بیاورند یا در دریا غرق شویم و بعد تقاضای پناهندگی کنیم و تقاضایمان هم قبول شود ..... خوب ؟......حالا تو 14 میلیون تومن پول داری؟
گفت : نه ..... تو داری؟ ........نداری؟ نگران نباش خدا بزرگه جورش میکنه......

پ ن : خدای بزرگ تو که همه چیز را جور میکنی میشود فعلا دو میلیون تومن برای من بفرستی یک سفر بروم اینجا ؟
مالدیو
...................................................................................................
ابتدای صفحه