آقاهه 10 متر شلنگ و یک آچار فرانسه و دو تا مهره داد دستم و گفت خانم عوض کردن شلنگ کولر کاری نداره که ، دو سرشو باز می کنی ، شلنگ قدیمی رو میندازی دور و شلنگ جدید می بندی.
راست می گفت ، کاری نداشت ، یک سرش را راحت وصل کردم اما دومی درست پشت کولر بود و حتی نوک دماغم هم بهش نمیرسید چه برسد به اینکه بخواهم ببینم اصلا این آچار فرانسه را باید کجا بگذارم و چی را بپیچانم و ......
اگر دوستی سر نرسیده بود و درست اش نمی کرد دیشب از گرما می پختم ......
جایی را سراغ دارید یک دوره راه اندازی و سرویس و تعویض پمپ و شلنگ و پوشال کولر، تعویض مغزی قفل در ، تعویض شیر آب آشپزخانه ، رفع نشتی سیفون دستشویی ، رفع اتصالی لامپ و کلید ، رفع صدای هواکش ، رفع آب گرفتگی ظرفشویی ، هواگیری شوفاژ و ..... را یاد بگیرم؟.

الان به شدت به یک عدد سامسون دلیله نیاز دارم که این یخچال را بلند کند بگذارد روی پایه اش که سه سال است گوشه آشپزخانه دارد خاک می خورد ، هرکول هم اگر موجود باشد قبول است......
...................................................................................................
ابتدای صفحه