دختره دارد رسما از لاغری میمیرد، با قدی حدود 170 سانتی متر 46 کیلو وزن دارد که سرجمع همه اش استخوان است و تنها آدمی است به عمرا که دیده ام رژیم چاقی دارد . هر دفعه که تعریف می کند صبح دو تا سیب زمینی خوردم با نصف قالب کره و نصف بربری ، ساعت 10 یک لیوان شیر با کیک ، ساعت 11 دو تا کاکائو گنده، ساعت 12یک بشقاب پر برنج کره مالی شده با دو تا سیخ کباب ، ساعت4 یک لیوان شیر موز، ساعت 7 یک ساندویچ گنده کالباس و ساعت 9 ...... همه خانمهایی که رژیم لاغری دارند و هر روز از صبح تا شب دارند کرفس و کاهو و هویج و خیار و کدو می خورند و در حسرت یک قاشق بستنی هستند، یک کیلو چاق می شوند. در عوض خودش روی ترازو می رود دریغ از 5 گرم که اضافه شده باشد.
خدایا شکرت ولی یک کمی تناسب در خلقت آدم هایت به کار میبردی بد نبود.
...................................................................................................
ابتدای صفحه