دکتر جون من زن خوش هیکل شیک پوش امروزی نمیخوام، اصلا من می خوام زنم مطیع باشه، چاق باشه و بوی قورمه سبزی بده......

( از دیالوگ های آتش بس ، تهمینه میلانی)
پ ن : از صبحی مویرگ های چشم چپ ام پاره شده اند ، اینی که می گویند جلوی چشم هایش را خون گرفته مصداق کامل الان من است.
...................................................................................................
ابتدای صفحه