همسفر
برای تعطیلات عید دنبال برنامه ریزی برای مسافرت هستم. کسی اگر قبلا با تور سفر کرده و سابقه اش را دارد لطفا خبرم کند ، از آن مدل هایی نباشد که اول می گویند هتل 5 ستاره و هواپیما بعد می شود خانه های محلی و مینی بوس . هزینه اش هم در حد همین سفرهای درون مرزی باشد لطفا، گفتم بگویم که پس فردا یکی نیاید جزایر قناری را پیشنهاد کند.
اگر یک همسفر خوش اخلاق هم خواستید که آشپزی اش بد نیست، ظرف هم بلد است بشورد ، با صدای گوش نخراشیده اش آواز هم می خواند ، اهل من اینجا نمیام و اونجا نمیام نیست، گله گزاری هم نمی کند که من زنگ زدم و تو نزدی و خبری ازت نیست و کم پیدایی و چرا اینجوری کردی و چرا اینو گفتی و چرا این کارو نکردی و اینها ، خبرم کنید.
فقط همین اول بگویم از ارتفاع می ترسم، اهل برنامه های سنگ نوردی و کوه نوردی و غار پیمایی نیستم ، از مسافرت با اتوبوس سردرد میگیرم، از هتل های کثیف و ارزان قیمت بدم می آید ، آدم هایی که ادا در می آوردند را نمی توانم تحمل کنم ، گوشت گوسفند نمی خورم و پای ورق بازی تا نیمه شب هم نیستم .
پ ن : خروپف هم می کنم.
...................................................................................................
ابتدای صفحه