مامان میگه صبح که برای خرید میوه به میوه فروشی محل رفته بوده چند تایی از خانم های هم محلی را دیده و ظاهرا خبر دزدی هم تا شعاع 5 کیلومتر آن حوالی پخش شده . یکی که گفته حالا شما وضعتون خوبه اشکال نداره دزد بیاد ، یکی هم گفته مال حلال رو دزد نمیزنه که ....

نتیجه اخلاقی :
1- ای آنان که وضع مالیتان خوب است دزد ها را دریابید.
2- ای اراکی ها دعا می کنم که خداوند کمی از این بدجنسی و بدذاتی و شیشه خورده و زبان تلختان کم کند ، باشد که رستگار شوید.
...................................................................................................
ابتدای صفحه