اَره بده ، تیشه بگیر
اَره بِده
مردها همشون سر و ته یه کرباسن
تو اول افتادی دنبال من
این دختره رو چرا دید زدی؟
تنها حق نداری بری مسافرت
مردها همشون فقط دنبال صکص هستن
تلفنت چرا اشغال بود؟

تیشه بگیر
زنها همشون عین هم هستن
من عمرا به تو محل میزاشتم
به اون پسره چرا نگاه می کنی؟
تنها حق نداری بری مهمونی
زن ها همشون دنبال پول هستن
زنگ زدم گوشیو چرا برنداشتی؟

پ ن : این جملات که تازگی میان زوج های دور و برم زیاد می شنوم به قول شبنویس به دایره لغات حساسیت زایم اضافه شده است.
...................................................................................................
ابتدای صفحه