من سری به سایت سا ماندهی زدم و دیدم در صفحه اول فقط مشخصات فردی و آدرس و شماره تلفن و نام سایت را خواسته است. ثبت نام کردم ( مسلما با نام و آدرس دروغی) و پیغام داد که نامه ای به ایمیل شما فرستاده می شود که مراحل بعدی ثبت نام را توضیح خواهد داد. برای اینکه زحمت برادران عزیز در ستاد سا ماندهی کم تر شود خودم اینجا بقیه اطلاعات مورد نیاز را هم مینویسم.
به ولا یت ف قیه اعتقاد ندارم.
به مذ هب از هر مدلش اعتقاد ندارم.
رئیس جمهور ایران عروسک خیمه شب بازی است. می تواند یک شو من خوب هم باشد.
اخبار صدا و سیما، گزارش های تلویزیونی، مجری های چاپلوس ، سریال های مزخرف، تحلیل های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی آبکی و .... را توهین مستقیم به شعور مخاطب می دانم.
به نظرم آنهایی که حمله امریکا به ایران، زلزله هفت ریشتری در تهران، ظ هور امام زما ن ، ولیعهد بدون مملکت ، مبارزه مسلحانه مجا ه دین و پرتاب گوجه فرنگی به سر سفیر در خارج از کشور ، ... را تنها راه حل نجات ایران و تغییر در شرایط موجود می دانند احمق هستند.
فکر می کنم جمهوری اسلامی اصلا معنا ندارد. دیکتاتوری اسلامی بیشتر معنا می دهد.
...................................................................................................
ابتدای صفحه