می گویم بیا جمعه ها آش بپزیم، با نون سنگک داغ و کوکو سبزی ، اصلا بیا ترشی بندازیم، یک جمعه کلم و سیر و سیب زمینی وکرفس وهویج و اینها را بریزیم دورمان و خورد کنیم توی شیشه و تا درش سرکه بریزیم. یا مثلا سبزی پاک کنیم، دور هم جمع شویم و شله زرد بپزیم و رویش را با دارچین تزئین کنیم، اصلا آخرین باری که دسته جمعی نشستیم و دلمه برگ پیچیدیم کی بود؟ یا آخرین باری که شیرینی پختیم؟ یا آخرین باری که همه فامیل دور هم جمع شدیم و کسی با کسی قهر نبود، کسی برای کسی قیافه نگرفت؟ یا آخرین باری که دسته جمعی والیبال بازی کردیم؟ چی شد که آبگوشت و قورمه سبزی بی کلاس شد و لازانیا و بیفتک با کلاس؟ آخرین باری که مامان بزرگ تخمه خربزه برای عصر جمعه بو داد با نمک و سرکه کی بود؟
پ ن : دلم این روزها بوی زندگی می خواهد ... بوی زنانگی
...................................................................................................
ابتدای صفحه