با چنگ و دندان خودم را حفظ میکنم که بیشتر از این در باتلاق زندگی با همه زشتی ها و خاله زنک بازی ها و حرف مفت هایش فرو نروم.
پ ن : blogrolling,orkut خیلی از سایت های دیگر با اکانت من ( افرا) فیلتر هستند.
...................................................................................................
ابتدای صفحه