همه عالم و آدم می دانند سیگار کشیدن در قاموس مامان من همان معنای معتاد شدن را می دهد.
شب زیر نم نم بارون
مامان : والا دیگه الان دور و زمونه ای شده که نمیشه زیاد تو کار بچه ها دخالت کرد و هی گفت این کارو بکن این کارو نکن، بعد هم دیگه از یه سن به بعد بچه که نیستن خودشون خوب وبد زندگی رو تشخیص میدن، خوب حالا رکسی هوس سیگار کرده من که نمی تونم دعواش کنم بگم نکش....


شب توی خونه
مامان : به خدا به جون پدرت بفهمم سیگار بکشی ازت راضی نیستم، شیرمو حلالت نمی کنم، از ارث محرومت می کنم، شوهر کنی بهت جهیزیه نمی دم ....
...................................................................................................
ابتدای صفحه