معجزه

پ ن : ماشین قبلا مزدا بود. حالا فکر کنم به ژیان بیشتر شباهت دارد. دو سه نفری که برای کمک آمده اند و برادرم را از ماشین بیرون آوردند زحمت کشیدند و 100 هزار تومن از توی داشبورد دزدیدند. ایربگ هم باز نشده . دست گروه خودرو سازی بهمن درد نکند .

برای هزارمین بار خدایا شکرت، چقدر بهمون رحم کردی، چقدر...

...................................................................................................
ابتدای صفحه