مشورت
مامان: صاحبخونه 70 تومن به کرایه خونه ات اضافه کرده. من و پدرت موافقت کردیم.در ضمن اصلا حوصله بنگاه رفتن و دنبال خونه گشتن و اسباب کشی هم نداریم. گفتم حالا نظر تو رو هم بپرسیم !
...................................................................................................
ابتدای صفحه