اون: یه خواهر دارم خیلی تخس و شیطون بود، از 16 سالگی می گفت می خواد بره امریکا، خیلی بلند پرواز بود، همه اش می گفت اینجا برام کوچیکه، می خواست بپره. آخرش هم زن یه مردی شد و الان تو یکی از شهرهای امریکا 10 سالیه ساکنه.

من : چقدر خوب پس نزدیک هم هستین. تنها نیستی ، میتونین همدیگرو ببینین.

اون: نه شوهرش یه اخلاق های خاصی داره. نمیزاره زنش تنها جایی بره.
...................................................................................................
ابتدای صفحه