تاپ تاپ خمیر، شیشه و پنیر، دست کی بالا؟
" دست رکسی"
سوزن می خوای یا قیچی یا چاقو یا تبر؟


پ ن : یا ساطور؟
...................................................................................................
ابتدای صفحه