دیشب برادر جانم یک مسواک برقی و یک برگ ایران چک 100 تومانی هدیه تولدم را داد.هنوز سه دقیقه از ذوق کردنم نگذشته بود که مامان یادآوری کرد قبض 80 هزار تومانی موبایلم را خودش پرداخت کرده و 50 هزار تومن هم قبلا از قرض کرده بودم .این بود که سی تومن گذاشتم روی هدیه تولدم و تقدیم مامان کردم. هی زندگی ...
...................................................................................................
ابتدای صفحه