باغ بی برگی که می گوید که زیبا نیست!

این تغییرات هدیه تولدم است از طرف یکی از دوستان ندیده دنیای مجازی ، مانده ام چه طور از خجالتش در بیایم و محبتش را جبران کنم.
طرح سمت چپ هم کار برادریکی از دوستان دنیای واقعی است . راستی اگر اینجا رو می خونی خیلی خیلی مرسی .
داداشت منو دق داد تا طرحو برام آورد.

...................................................................................................
ابتدای صفحه