همه اش تقصیر این ابراهیمی از خدا بی خبر بود. اومد نشست زیر پام گفت یه زنی هست تنهاست. شوهر نداره، زن هم که خوبیت نداره تنها باشه، مرد می خواد بالاسرش، یکی باید مراقبش باشه، تنها باشه مردم براش حرف در میارن، هی به گوشم خوند که ثواب داره، ما هم که میدونی دستمون تو کار خیره ....

از افاضات آقای شوکت در سریال جذاب نرگس
...................................................................................................
ابتدای صفحه