یه هفته است که کفش هاتو واکس نزدی؟ یه لایه خاک نشسته روش؟ امروز جلسه دارین ضایع است جلوی بچه ها؟ نگران نباش. بزار یک ساعت پات تو کفش بمونه حسابی عرق کنه. بعد یواشکی همین جوری که نشستی رو صندلی خیلی خونسرد پاتو در بیار از تو کفش و همین جوری که الان داری این کلماتو می خونی با جورابت آروم سطح کفشتو تمیز کن، آهان ... این طرفش هم بکش، حالا اون یکی پا ...آهان. حالا می تونی یه نگاهی بهش بندازی؟ برق افتاده؟فقط یادت باشه از شرکت مستقیم برو خونه و دم در اول جوراباتو دربیار بعد برو داخل.
پ ن : به این خانم میگم پدرم برام برنج دودی اعلا فرستاده و بوش تمام ساختمونو برمی داره، ایشون میگن اه اه برنج دودی بدم میاد بو گند میده ، بعد میگه جایی سراغ نداری روغن کرمانشاهی بفروشن؟از اونایی که بو میده؟
برنج دودی یا روغن کرمانشاهی مساله این است!!
...................................................................................................
ابتدای صفحه