کارمند متعهد

همین الان مدیرمون از تو فرودگاه زنگ زد و گفت داره سوار هواپیما میشه. تا 6 ساعت دیگه که اصلا دسترسی به تلفن نداره. ببینم یکی پیدا میشه بریم بیرون ناهار بخوریم. می تونم بعدش هم دیگه برنگردم شرکت. کارت هم فردا میام میزنم. با این اختلاف ساعت صبح ها هم بعد از 10 زنگ میزنه شرکت، می تونم دو ساعت دیر بیام. راستی یادم باشه زنگ بزنم شهرستان حال خاله ودایی و عمه و عمو رو بپرسم.

امروز در جستجو گوگل سه تا باغ بی برگی دیگر پیدا کردم.

http://andishebaran.blogfa.com
http://www.khazani00.blogfa.com
http://shabneveshte.persianblog.com
...................................................................................................
ابتدای صفحه