جهت اطلاع بعضی ها که هنوز دنبال حرف های خاله زنکی بلاگی هستند و هی از این ور و آن ور سراغ میگیرند که این چرا این جوری نوشته و چرا اون جوری نوشته و جدی جدی حامله شده و از این حرف ها، می خوام بگم : :
ببین یک کم به خودت برس ، آدم خوب نیست آی کیوش انقدر پایین باشه.
پ ن : می خوای لینک بزارم که زیاد به مغزت فشار نیاری؟
...................................................................................................
Wonderful and informative web site. I used information from that site its great. »
 
ابتدای صفحه