: دو سه ماهیه باهاش دوست شدم، می خوام تو هم ببینیش نظرتو بگی
: میدونی من از اینکه خیلی روشنفکره و به همه چیز با دید باز نگاه می کنه خوشم میاد
: خیلی آدم پُریه، تو هیچ بحثی کم نمیاره
: ببین فقط جلوش حرفی از گلدکوئست و نتورک و اینا نزن قاطی می کنه
: راستی نگی من سیگار می کشم، خیلی بدش میاد
: بهش نگفتم که قبلا دوست پسر داشتم ، خیلی حساس و غیرتیه
: اون مانتو سفیدت رو هم نپوش از رنگ سفید بدش میاد
: باهاش بحث نکنیا ، از بحث اصلا خوشش نمیاد
: می دونی خوبیش به اینه که اصلا انتظار نداره من خودمو عوض کنم. منو همینجوری که هستم می پذیره
...................................................................................................
Wonderful and informative web site. I used information from that site its great. »
 
Cool blog, interesting information... Keep it UP »
 
ابتدای صفحه