میان هفت نفر آدمی که امروز توی شرکت با هم درمورد حمله اسرائیل به لبنان صحبت می کردیم دو نفر معتقد هستند باید اسرائیل کل حزب الله و حماس را از میان ببرد،
حسابدارمان می گوید دم حزب الله گرم که موشک میزند به خاک اسرائیل و تازه کلی قند توی دلش آب شده بود که این موشک های رعد مال ایران هستند و من حالش را گرفتم و گفتم موشک های رعد مال سوریه است، یک نفر نگران شکم بچه اش است که دو روز است اسهال گرفته و رنگ پی پی اش یک روز زرد است یک روز قهوه ای مایل به سبز یک روز سبز لجنی و یک نفر هم مطمئن است که احمدی نژاد از پس همه چیز بر می آید، من دارم مد پاییزی لباس های شانل را نگاه می کنم ( واقعا بی ریخت هستند) ومدیرمان هم نگران گربه اش است که تازگی ها چشمش عفونت کرده!


...................................................................................................
best regards, nice info film editing schools
 
ابتدای صفحه