داماد 41 سالشه ، عروس هم 31 سالشه ، باید اول زندگی پولاشونو جمع کنن خونه بخرن. می خوان بچه دار بشن.
اگر وام مسکن بگیرند 25 سال باید قسط بدهند. با احتساب عمر مفید مدل ایرانی فکر کنم وقت کم بیاورند.
...................................................................................................
ابتدای صفحه