قهوه ای یا سفید ؟ مساله این است!


از وقتی برنامه سفر پیش آمده تازه به مزیت های حجاب و مانتو و شلوار پی برده ام. اینجا آدم یک مانتو و شلوار مشکی می پوشد و دیگر هر کفشی بپوشد و هر کیفی دستش بگیرد نگران اینکه این رنگ به آن رنگ می آید و هماهنگ است و اینها نیست. اما حالا شلوار قهوه ای که خریدم مجبور شدم یک بلوز کرم هم بگیرم بعد کیفی که با این دو هماهنگ باشد و یک ست گردنبند و گوشواره مسی رنگ و حالا مانده ام کفش سفید به ست قهوه ای و کرم می آید یا نه ؟

دیشب خواب دیدم که توی فرودگاه سرگردان و حیران دور خودم می چرخم و زبان آدم های دور و برم را هم اصلا نمی فهمم. خوبی اش به این است که دارم می روم انگلیس و یک زبان دست و پا شکسته کار راه انداز بلد هستم. اگر می خواستم بروم آنگولا که حتما خواب میدیدم دارم توی دیگ زنده زنده پخته می شوم.
...................................................................................................
ابتدای صفحه