الان از آن زمان هایی است که بدجور دلم می خواهد آن ایرباس پرواز ساعت 9 صبح پنج شنبه به مقصد لندن سقوط کند .

پ ن :
1-نگویید خدا نکند و این حرفها. بگذارید آدم یک بار با دل خوش هوس مرگ خودش را بکند.
2- سیم کارتم امروز سوخت. همین طوری الکی
...................................................................................................
hope a good trip for you, madam.
خدا نکنه اون هواپیمای ایرباس سقوط کنه، خوش بگذره و با خاطرات خوب و عکس های زیبا برگردین یا شاید هم به خوبی و خوشی برنگردین!؟
 
ابتدای صفحه