خیلی بده که نوشتن اصلا مثل یبوست نیست تا با مسهل درمان بشه.
...................................................................................................
ابتدای صفحه