دختره توی کتاب فروشی برج آرین قسمت فروش سی دی به آقاهه گفت آقا یک سی دی از بهترین کارهای پسر شجریان بدین لطقاً ، همونی که اون عکس خوشگله روی جلدشه
...................................................................................................
ابتدای صفحه