زیاد دیدم دخترهایی که یک نفر را بالا میبرند و بالا میبرند و بعد یک دفعه تالاپی از آن بالا ولش می کنند پایین. من دیشب شاهد سقوط یک نفر بودم.

بعضی از آدمها مثل یک طبل بزرگ هستند، پر سر و صدا و جذاب ولی توخالی ، این را وقتی 22 سالم بود فهمیدم.
دلم برایت تنگ شده ، تو خیلی دوری و من مانده ام و یک دنیا فضای خالی.
...................................................................................................
ابتدای صفحه