با بچه ها بحث می کنیم که ما در سیستم کاری شرکت کارمند محسب می شویم یا کارگر. همه ترجیح می دهند کارگر باشند ، آخه عیدی کارمندان دولت 175هزار تومن است و عیدی کارگران 350 هزار تومن. من یکی که از اول خون کارگری در رگهایم جاری بوده و هست و خواهد بود.

مدیرمان سر ناهار سورپرازیمان می کند و می گوید امسال شرکت تا 14 فروردین تعطیل است. تنها کسی که آه از نهادش بر میآید و بلند می گوید نهههههههه من هستم. حرفِ می خواهید تعطیلات خود را چگونه بگذرانید که می شود حسابدار و منشی و مدیر بازرگانی و بچه های فنی همه می خواهند روزی 16 ساعت بخوابند. سالی که نکوست از بهارش پیداست. ( کسی برای هفته دوم عید جایی سراغ ندارد من بروم خودم را گم و گور کنم؟)
پ ن : این بلاگر پست قبلی من را خورد. بی شرف!
...................................................................................................
ابتدای صفحه